คุณยังไม่ได้ทำการ Log in ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ : สพม.ฉะเชิงเทรา

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ : สพม.ฉะเชิงเทรา

การกำหนดวันที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ ห้องเรียน วันที่เริ่มประกาศ วันที่เริ่มรับสมัคร วันสิ้นสุดการรับสมัคร แก้ไข
1
ห้องเรียนพิเศษ English Program (ม.1)
4 ก.พ. 2566
14 ก.พ. 2566
18 ก.พ. 2566
2
ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program : CLIP (ม.1)
4 ก.พ. 2566
14 ก.พ. 2566
18 ก.พ. 2566
3
ห้องเรียนปกติ (ม.1)
1 มี.ค. 2566
11 มี.ค. 2566
15 มี.ค. 2566
4
ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (ม.4)
4 ก.พ. 2566
14 ก.พ. 2566
18 ก.พ. 2566
5
ห้องเรียนพิเศษ Content Language Integrated Program : CLIP (ม.4)
4 ก.พ. 2566
14 ก.พ. 2566
18 ก.พ. 2566
6
ห้องเรียนปกติ (ม.4)
1 มี.ค. 2566
11 มี.ค. 2566
15 มี.ค. 2566