คุณยังไม่ได้ทำการ Log in ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ : สพม.ฉะเชิงเทรา

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ : สพม.ฉะเชิงเทรา

การกำหนดห้องสอบ

ลำดับ ห้องสอบที่ ชื่อห้องสอบ ประเภท ตึก ชั้น วันที่สอบ จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียนที่สอบ แก้ไข | ลบ
1
1
122
43 | normal
1
2
26 มี.ค. 2566
30
30
2
2
123
43 | normal
1
2
26 มี.ค. 2566
30
30
3
3
124
43 | normal
1
2
26 มี.ค. 2566
30
30
4
4
226
43 | normal
2
2
26 มี.ค. 2566
30
30
5
5
227
43 | normal
2
2
26 มี.ค. 2566
30
30
6
6
228
43 | normal
2
2
26 มี.ค. 2566
30
30
7
7
131
43 | normal
1
3
26 มี.ค. 2566
30
30
8
8
132
43 | normal
1
3
26 มี.ค. 2566
30
30
9
9
133
43 | normal
1
3
26 มี.ค. 2566
30
30
10
10
134
43 | normal
1
3
26 มี.ค. 2566
30
30
11
11
232
43 | normal
2
3
26 มี.ค. 2566
30
19
12
12
233
43 | normal
2
3
26 มี.ค. 2566
30
0
13
13
234
43 | normal
2
3
26 มี.ค. 2566
30
0
14
14
235
43 | normal
2
3
26 มี.ค. 2566
30
0
15
15
142
43 | normal
1
4
26 มี.ค. 2566
30
0
16
1
422
11 | EP
4
2
4 มี.ค. 2566
25
25
17
2
423
11 | EP
4
2
4 มี.ค. 2566
25
25
18
3
424
11 | EP
4
2
4 มี.ค. 2566
25
25
19
4
425
11 | EP
4
2
4 มี.ค. 2566
25
7
20
1
442
12 | CLIP
4
4
4 มี.ค. 2566
25
25
21
2
443
12 | CLIP
4
4
4 มี.ค. 2566
25
25
22
3
444
12 | CLIP
4
4
4 มี.ค. 2566
25
25
23
4
445
12 | CLIP
4
4
4 มี.ค. 2566
25
15
24
1
422
41 | MEP
4
2
5 มี.ค. 2566
25
25
25
2
423
41 | MEP
4
2
5 มี.ค. 2566
25
25
26
3
424
41 | MEP
4
2
5 มี.ค. 2566
25
18
27
4
425
41 | MEP
4
4
5 มี.ค. 2566
25
0
28
1
442
42 | CLIP4
4
4
5 มี.ค. 2566
25
25
29
2
443
42 | CLIP4
4
4
5 มี.ค. 2566
25
23
30
3
444
42 | CLIP4
4
4
5 มี.ค. 2566
25
0
31
4
445
42 | CLIP4
4
4
5 มี.ค. 2566
25
0
32
1
122
13 | normal
1
2
25 มี.ค. 2566
30
30
33
2
123
13 | normal
1
2
25 มี.ค. 2566
30
30
34
3
124
13 | normal
1
2
25 มี.ค. 2566
30
30
35
4
226
13 | normal
2
2
25 มี.ค. 2566
30
30
36
5
227
13 | normal
2
2
25 มี.ค. 2566
30
30
37
6
228
13 | normal
2
2
25 มี.ค. 2566
30
30
38
7
325
13 | normal
3
2
25 มี.ค. 2566
30
15
39
8
326
13 | normal
3
2
25 มี.ค. 2566
30
30
40
9
131
13 | normal
1
3
25 มี.ค. 2566
30
30
41
10
132
13 | normal
1
3
25 มี.ค. 2566
30
30
42
11
133
13 | normal
1
3
25 มี.ค. 2566
30
30
43
12
134
13 | normal
1
3
25 มี.ค. 2566
30
30
44
13
232
13 | normal
2
3
25 มี.ค. 2566
30
30
45
14
233
13 | normal
2
3
25 มี.ค. 2566
30
30
46
15
234
13 | normal
2
3
25 มี.ค. 2566
30
30
47
16
235
13 | normal
2
3
25 มี.ค. 2566
30
30
48
17
142
13 | normal
1
4
25 มี.ค. 2566
30
30
49
18
143
13 | normal
1
4
25 มี.ค. 2566
30
8