คุณยังไม่ได้ทำการ Log in ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ : สพม.ฉะเชิงเทรา

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ : สพม.ฉะเชิงเทรา

จัดการข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ ข่าวประชาสัมพันธ์ ลิงค์ข่าว แก้ไข | ลบ
1
ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ English Program ปีการศึกษา 2567https://drive.google.com/file/d/1nMD7ls7T66TlWL-Tl2EsfUSZYJEJ9ALu/view
2
ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ปีการศึกษา 2567https://drive.google.com/file/d/1huV9lSHfA7AlOKWdZqPk1qQca80RhdiS/view
3
ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (CLIP) ปีการศึกษา 2567https://drive.google.com/file/d/1I-9BPKoxluIdjDHf89j6RIpLFaEhbLg1/view
4
ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (CLIP) ปีการศึกษา 2567https://drive.google.com/file/d/17Nd6CLXPE7spFavi2jUFhT4ZIknS-fFI/view
5
คู่มือการสมัครเรียนของผู้สมัครเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษhttps://ben2.kruracha.com/pdf/User_Manual_Ben2.pdf