ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ : สพม.ฉะเชิงเทรา

เมื่อประกาศผลการสอบคัดเลือก ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกกรอกเอกสารการมอบตัว เพื่อนำมาในวันมอบตัว


กำหนดการรับสมัคร

ประเภท เปิดรับสมัคร สอบ
ห้องเรียนพิเศษ 19-23 ก.พ. 65 ออนไลน์ ม.1 >> 6 มี.ค. 65 ม.4 >> 7 มี.ค. 65
ความสามารถพิเศษ 9-10 มี.ค. 65 ออนไลน์ ม.1 >> 22 มี.ค. 65 ม.4 >> 23 มี.ค. 65
สอบคัดเลือก 9-13 มี.ค. 65 ออนไลน์ ม.1 >> 26 มี.ค. 65 ม.4 >> 27 มี.ค. 65